Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Cập nhật : 8:35 Chủ nhật, 6/6/2021
Lượt đọc: 216

KH số 14/KH-MNBC ngày 04/5/2021 của trường MN Bắc Cầu về việc thực hiện công tác Tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Số/Ký hiệu: 14/KH-MNBC
Ngày ban hành: 1/6/2021
Ngày có hiệu lực: 1/6/2021
Người ký: Hiệu trưởng Đỗ Thị Huyền
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU
 
 

Số: 14/KH-MNBC                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Long Biên, ngày 01  tháng 06  năm 2021

        

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Tuyển sinh vào trường mầm non Bắc Cầu

Năm học 2021 – 2022

Căn cứ Thông tư  số 52/2020/TT- BGDĐT  ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường MN; 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân;
Căn cứ công văn số 492/UBND-KGVX ngày 19/2/2021 của UBND thánh phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 27/2/2020 về việc sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020;
Căn cứ công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ kế hoạch 217/KH-UBND ngày 19/5/202 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 quận Long Biên;
Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND quận Long Biên về Phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025;
          Căn cứ  số lượng học sinh hiện có, số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ CBGVNV của nhà trường;
Trường MN Bắc Cầu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022  như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Mục đích
  - Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng, giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trong nhà trường; Giảm số học sinh trái tuyến, giảm sỹ số học sinh/lớp, giảm thủ tục hành chính trong công tác tuyển sinh.
2. Yêu cầu
- Điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non thuộc 04 tổ dân phố phường Ngọc Thụy. Thực hiện tuyển sinh đúng tuyến, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, giảm sỹ số học sinh/lớp, tránh tình trạng quá tải trong nhà trường.
- Đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn Phường được đến trường Mầm non.
- Hạn chế học sinh trái tuyến, nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định Điều lệ của trường mầm non, nhà trường làm văn bản báo cáo Phòng GD&ĐT và UBND Quận xin chỉ đạo, không để xảy ra hiện tượng quá tải Học sinh trong nhà trường.        
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh, không thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh. Không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.
        - Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh.
        - Đảm bảo số HS/lớp đúng quy định: Mẫu giáo 3-4 tuổi 25 trẻ/lớp; Mẫu giáo 4-5 tuổi 30 trẻ/lớp; Mẫu giáo 5-6 tuổi 35 trẻ/lớp.
II. Giải pháp thực hiện
        - Phối hợp với phường Ngọc Thụy, công an phường điều tra số trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tuyển sinh sát thực tế.
        - Thực hiện cải tạo, sắp xếp lại các khu vực sân vườn, các phòng chức năng, xây dựng khung cảnh sư phạm khang trang, thu hút trẻ tích cực tham gia hoạt động.
        - Quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng với những yêu cầu đổi mới của xã hội và Giáo dục.
        - Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trong nhà trường để nhân dân, phụ huynh nắm bắt và thực hiện tốt công tác tuyển sinh.
        - Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của cấp trên trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng tuyển sinh.
        - Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi đến trường.
 
 
 
 
B. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH
I. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Lứa tuổi Chỉ tiêu tuyển mới Số trẻ đang học Số trẻ sau TS Số lớp TB hs/lớp Số giáo viên TB GV/
lớp
Diện tích phòng học (m2) TB m2/trẻ
Mẫu giáo Lớn (5-6 tuổi) 10 71 81 02 35.5 04 02 75 02
Mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi) 4 66 70 02 35 04 2,3 75 2,1
Mẫu giáo Bé
( 3-4 tuổi)
22 64 86 03 28,6 07 02 75 2,6
Nhà trẻ
(24-36 tháng)
45 25 70 02 35 07 03 75 2,1
Tổng 81 226 307 09 31.1 22 2,3 675 2,2
II. Tuyến tuyển sinh:
- Là học sinh thuộc 04 tổ dân phố số trên địa bàn phường Ngọc Thụy.
III. Đối tượng tuyển sinh
1. Đối tượng:
- Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.
+ ĐT1: Học sinh có hộ khẩu và  nơi ở thuộc tuyến tuyển sinh.
+ ĐT2: Học sinh có hộ khẩu thuộc tuyến tuyển sinh.
+ ĐT3: Học sinh có sổ tạm trú, giấy tạm trú thuộc tuyến tuyển sinh (tuyển sinh trực tiếp, nếu còn chỉ tiêu).
2. Độ tuổi:
- Nhà trường tiếp nhận trẻ trong độ tuổi Mẫu giáo và Nhà trẻ trong khu vực tuyển sinh, ưu tiên học sinh từ 5 tuổi trở xuống, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Thực hiện công khai số trẻ, độ tuổi của trẻ trường tiếp nhận được trong năm học: 81 Học sinh.
+ Lứa tuổi nhà trẻ từ  24 - 35 tháng tuổi (sinh năm 2019): 45 HS
+ Mẫu giáo Bé, trẻ sinh năm 2018: 22 HS
+ Mẫu giáo Nhỡ, trẻ sinh năm 2017: 04 HS
+ Mẫu giáo Lớn, trẻ sinh năm 2016: 10 HS
- Trường hợp số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 15 (Điều lệ trường MN), số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm, nhà trưỡng phân công đảm bảo tỉ lệ giáo viên/trẻ/lớp theo quy định, và diện tích tối thiểu đạt 1,5 m2/trẻ.
IV. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin học theo mẫu  với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
- Đối với học sinh 5 tuổi (2016) có giấy trúng tuyển được in ra khi đăng kí tuyển sinh trực tuyến.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.         
- Sổ hộ khẩu phô tô (có bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.
V. Phương thức tuyển sinh.
1. Phương thức:  Trực tuyến và trực tiếp.
2. Hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện:
- Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh cho con tại hệ thống loa truyền thanh của phường Ngọc Thụy; Xem tại cổng thông tin điện tử của trường, tại bảng tin của trường, tại trụ sở UBND phường Ngọc Thụy, trụ sở tổ dân phố trên địa bàn tuyển sinh.
VI. Thời gian tuyển sinh:
1. Thời gian, địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
        - Cấp mã số HS: Cấp mã số cho học sinh 5 tuổi đang học tại trường kèm theo mật khẩu được bảo mật cho CMHS trước ngày 28/5/2021.
        - Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường MN từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021 (Quy trình tuyển sinh tực tuyến theo thông báo đính kèm).
- Địa điểm: Nhà trường bố trí 01 máy tính cài đặt phần mềm trực tuyến tại phòng Văn Thư (tầng 2 khu hiệu bộ).
        * Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: CMHS có thể đến đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp:
- Tuyển sinh trực tiếp vào trường Mầm non từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
- Giờ làm việc: (ngày Chủ nhật nhà trường không tuyển sinh).
+ Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30p.
+ Buổi chiều: Từ 14h đến 15h30p
- Địa điểm, phương tiện tuyển sinh:
+ Nhà trường bố trí bàn có nhân viên hướng dẫn công tác TS tại tầng 1.
+ Tuyển sinh  tuổi Nhà trẻ (Sinh năm 2019) tại phòng hành chính tầng 1.
+ Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Bé (Sinh năm 2018) tại phòng hành chính tầng 1.
+ Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Nhỡ (Sinh năm 2017) tại phòng hành chính tầng 1.
+ Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Lớn (Sinh năm 2016) tại phòng hành chính tầng 1.
 - Tuyển sinh bổ sung:
+ Trong trường hợp số lượng học trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu được giao, nhà trường tiếp tục tuyển bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
+ Trường hợp số lượng học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, ngày 28/7/2021 nhà trường báo cáo phòng giáo dục, xin chỉ đạo.
+ Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021, nhà  trường tiếp nhận và duyệt  hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung (nếu có).
Nhà trường thực hiện nghiêm túc các biên pháp phòng chống dịch theo quy định trong suốt quá trình tuyển sinh.
3. Thời gian tập trung HS:
- Ngày 01/8/2021, nhà trường niêm yết công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2021 – 2022 tại bảng tin và trên cổng thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ http://mnbaccau@longbien.edu.vn.
- Thời gian nhập học: Học sinh trúng tuyển nhập học tại trường từ ngày 01/8/2021. (Trừ ngày chủ nhật)
- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30p.
- Buổi chiều: Từ 14h đến 17h30p.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
1. Hội đồng tuyển sinh:
- Quản trị hệ thống mạng; Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh; Hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến.
- Tiếp nhận và duyệt hồ sơ cho học sinh không tham gia đăng ký trực tuyến qua mạng.
- Tổng hợp danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến và danh sách học sinh trúng tuyển vào trường theo các độ tuổi.
- Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu  và danh sách đăng ký tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp, danh sách học sinh trúng tuyển.
2. Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
2.1. Bà Đỗ Thị Huyền - Hiệu trưởng –  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
- Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh; trình đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT quận ra quyết định thành lập thành lập Hội đồng tuyển sinh.
- Triển khai phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng giáo dục.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường  đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
- Tuyên truyền, hướng dẫn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2021-2022 đúng quy định. Phân công, kiểm tra giám sát, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
        - Kí và đóng dấu xác nhận vào mặt sau Bản sao giấy khai sinh.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.
2.2. Bà Trần Thị Tuyết Phượng - Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
- Phụ trách về CSVC. Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thông tin học sinh trên phần mềm.
- Chịu trách nhiệm lập danh sách học sinh đã tuyển theo từng độ tuổi, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT.
        2.3. Bà Lê Thị Hiền  – TTCM - Thành viên Hội đồng tuyển sinh.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng tiến độ, đúng nhiệm vụ được phân công.
- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến. Trực tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận vào giấy khai sinh và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trẻ Nhà trẻ.
         2.4. Bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Kế toán   – Thành viên Hội đồng tuyển sinh.
- Trực tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận vào giấy khai sinh và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trẻ mẫu giáo Bé và Nhỡ.
2.5. Bà Cao Thị Điệp - Văn thư  – Thư ký Hội đồng tuyển sinh.
- Trực tiếp phụ trách CNTT phục vụ tuyển sinh; Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến; Phối hợp các tổ tổng hợp các văn bản.
- Trực tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận vào giấy khai sinh và hoàn thiện hồ sơ  tuyển sinh trẻ mẫu giáo Lớn. Tổng hợp số học sinh tuyển hàng ngày, hoàn thành hồ sơ tuyển sinh.
II. Chế độ báo cáo:
- Trước ngày 15/6/2021: Duyệt kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh tại phòng Giáo dục.
- Ngày 20/6/2021: Công khai kế hoạch, thông báo TS trên cổng TTĐT; Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh phường, tổ dân phố, dán niêm yếu thông báo TS.
- Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2021: Tuyển sinh trực tuyến.
- Từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2021: Tuyển sinh trực tiếp.
- Ngày 28/7/2021: Báo cáo về PGD kết quả TS, đề xuất tuyển bổ sung nếu có.
- Ngày 5/8/2021: Nộp danh sách tuyển sinh trúng tuyển (in ra từ phần mềm). Báo cáo công tác tuyển sinh.
         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Bắc Cầu, kính trình Phòng GD xem xét, phê duyệt./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT-để phê duyệt;
- UBND phường-để phối hợp;
- Các bộ phận nhà trường-để TH;
- Lưu VP.                                                                                                         
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Đỗ Thị Huyền
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
Vũ Thị Thu Hà
 
 

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

ĐC: Tổ 36 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tel: 0243 871 5396 - Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

 

105