Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'

Có 51 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo 70/TB-MNBC về việc công khai kết quả đánh giá CBGVNV tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao_29122021.docx
File thứ 2: mau-6_29122021.docx
File thứ 3: mau-7_29122021.doc
70/TB-MNBCThông tin ba công khai 24-12-2021
2 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách nâng lương thường xuyên tháng 11,12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-tang-luong-t1112_24122021.docx
File thứ 2: ds-nang-luong-t11-12_24122021.xls
65/TB-MNBCThông tin ba công khai 16-12-2021
3 Công khai danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-danh-sach-ke-khai-ts-khoi-mam-non_15122021.xlsx
 Thông tin ba công khai 15-12-2021
4 Thông báo Công khai kết quả đánhgiá Đảng viên năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-bb-cong-khai-danh-gia-dang-vien-2021_16122021.docx
File thứ 2: danh-gia-xl-dang-vien-2021_16122021.pdf
67/TB-MNBCThông tin ba công khai 14-12-2021
5 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-bang-luong-t12_24122021.docx
File thứ 2: bang-luong-t12_24122021.xlsx
64/TB-MNBCThông tin ba công khai 10-12-2021
6 Thông báo số 62/TB-MNBC ngày 23/11/2021 về viêc đánh giá CBGVNV tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-t112021_30112021.pdf
62/TB-MNBCThông tin ba công khai 24-11-2021
7 Thống báo số 54/TB-MNBC ngày 23/10/2021 của trường MN Bắc Cầu về việc đánh giá CBGVNV tháng 10/2021 54/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-11-2021
8 Thống báo số 54/TB-MNBC ngày 23/10/2021 của trường MN Bắc Cầu về việc đánh giá CBGVNV tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-cong-khai-danh-gia-gvnv-t102021-copy_08112021.docx
File thứ 2: mau-7_08112021(1).doc
54/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-11-2021
9 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-luong-t11_12112021.xls
File thứ 2: tb-ck-bang-luong-t11_12112021.docx
59/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-11-2021
10 KH thực hiện Ba công khai trong trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-ba-cong-khai-2021-2022_10112021.doc
File thứ 2: chinh-thuc-bieu-tien-do-ba-cong-khai-kt-t421_10112021.doc
71/QĐ-MNBC Thông tin ba công khai 12-10-2021
11 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-bang-luong-t10_12112021.docx
File thứ 2: bang-luong-t10_12112021.xlsx
54/TB-MNBCThông tin ba công khai 07-10-2021
12 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-tang-luong-t10_19112021.docx
File thứ 2: ds-nang-luong-pctnng-t10_19112021.xls
53/TB- MNBCThông tin ba công khai 04-10-2021
13 Thống báo số 48/TB-MNBC ngày 23/09/2021 của trường MN Bắc Cầu về việc đánh giá CBGVNV tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-bb-cong-khai-danh-gia-gvnv-t92021_08112021.docx
File thứ 2: mau-6_05112021.docx
File thứ 3: mau-05-bien-ban-dgxl-cbgvnv-thang-10_05112021.docx
48/TB-MNBCThông tin ba công khai 23-09-2021
14 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-bang-luong-t9_12112021.docx
File thứ 2: bang-luong-t9_12112021.xlsx
49/TB-MNBCThông tin ba công khai 09-09-2021
15 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khaidanh sách nâng lương thường xuyên tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-tang-luong-t9_19112021.docx
File thứ 2: ds-nang-luong-pctnng-t9_19112021.xls
50/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-09-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích