Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'

Có 148 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo sơ kết học kỳ i - năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mn-bac-cau_bao-cao-so-ket-hki-30122021_11012022.doc
 Văn bản nhà trường 11-01-2022
2 Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-thang-1_10012022.doc
 Văn bản nhà trường 05-01-2022
3 BÁO CÁO Công tác Kiểm tra nội bộ học kỳ I năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-kt-noi-bo-hoc-ki-i-bac-cau_10012022.doc
 Văn bản nhà trường 04-01-2022
4 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-12-2021_24122021.docx
 Văn bản nhà trường 22-12-2021
5 BIÊN BẢN Về việc tự đánh giá đơn vị học tập năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien-ban_-tu-danh-gia-don-vi-hoc-tap_mnbc_15122021.doc
 Văn bản nhà trường 15-12-2021
6 KẾ HOẠCH Triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2021 13/KH-MNBCVăn bản nhà trường 15-12-2021
7 KẾ HOẠCH Triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2021 13/KH-MNBCVăn bản nhà trường 15-12-2021
8 BÁO CÁO Tự đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao_-tu-tu-danh-gia-don-vi-vh-_2021-_mnbc-1_15122021.docx
25 /BC-MNBCVăn bản nhà trường 14-12-2021
9 Biểu điểm tự đánh giá
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-diem-tu-danh-gia_15122021.docx
 Văn bản nhà trường 10-12-2021
10 KH số 40/KH-MNBC ngày 02/10/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-thuc-hien-nvnh-2020-2021_09122021.doc
40/KH-MNBCVăn bản nhà trường 09-12-2021
11 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-12-nam-2021_01122021_08122021.doc
50 /KH-MNBCVăn bản nhà trường 01-12-2021
12 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-11-2021__28112021.docx
24/BC-MNBCVăn bản nhà trường 23-11-2021
13 BÁO CÁO Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về Văn thư – Lưu trữ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-caothuc-hien-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-van-thu_19112021.docx
Số: 22/BC-MNBCVăn bản nhà trường 19-11-2021
14 BÁO CÁO Kết quả thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mnbc-huong-ung-ngay-phap-luat-2021_18112021.docx
21/BC-MNBCVăn bản nhà trường 15-11-2021
15 BÁO CÁO Kết quả thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh – sạch – đẹp – văn minh – hạnh phúc”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao_18112021(1).doc
File thứ 2: bieu-diem-xanh-sach-dep-van-minh-hanh-phuc-2021_18112021.docx
20/KH-MNBCVăn bản nhà trường 10-11-2021
12345678910

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích