Cập nhật : 9:6 Thứ tư, 15/6/2022
Lượt đọc: 340

Kế hoạch số 14/KH-MNBC về công tác tuyển sinh năm học 2022-2023

Số/Ký hiệu: 14/KH-MNBCNgày ban hành: 31/5/2022
Ngày hiệu lực: 31/5/2022Người ký: Hiệu trưởng Đỗ Thị Huyền
File đính kèm:
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU
 
 
Số:        /KH-MNBC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
 
 

Long Biên, ngày      tháng      năm 2022
 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;  
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 950/UBND-KGVX  ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 về việc sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020;
Căn cứ công văn 942/SGD & ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;
Căn cứ kế hoạch 142/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021- 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày  25/ 5/2022 của UBND quận Long Biên về kế hoạch thực hiện công tác TS vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 – 2023;
Căn cứ vào công tác điều tra tuyển sinh trẻ độ tuổi mầm non,
Trường  mầm non Bắc Cầu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Mục đích
  - Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng, giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.
- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyển sinh,  chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường; giảm số học sinh trái tuyến, giảm sĩ số học sinh/lớp.
2. Yêu cầu
- Điều tra chính xác trẻ từ 0 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi trên địa bàn từ tổ 1-đến tổ 5; tổ 12- 16; tổ 24- 25 phường Ngọc Thụy Thực hiện tuyển sinh đúng tuyến, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, giảm sỹ số học sinh /lớp, tránh tình trạng quá tải ở đơn vị nhà trường.
- Đảm bảo 100%  học sinh được học 2 buổi/ngày, 100% trẻ mầm non 5 tuổi trên địa bàn Phường được đến trường Mầm non.
- Hạn chế học sinh trái tuyến, nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định Điều lệ của trường học. Nhà trường sẽ có văn bản báo cáo Phòng GD&ĐT và UBND Quận, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải HS ở nhà trường.  
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh, không thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh. Cam kết tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng nhà trường  chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
II. Mục tiêu:
        - Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện về đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; đảm bảo số HS/lớp đúng quy định.
        - Mầm non: Mẫu giáo 3-4 tuổi có không quá 25 trẻ/lớp ; mẫu giáo 4-5 tuổi không quá 30 trẻ/lớp; mẫu giáo 5-6 tuổi có không quá 35 trẻ/lớp.
        - Nếu trường hợp sĩ số trẻ/ lớp vượt quá quy định, nhà trường phân công đảm bảo tỷ lệ GV/trẻ/lớp, đảm bảo diện tích tối 1,5m2/ trẻ.
III. Giải pháp thực hện:
        - Phối hợp với phường Ngọc Thụy, công an phường điều tra số trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tuyển sinh sát thực tế.
        - Thực hiện cải tạo, sắp xếp lại các khu vực sân vườn, các phòng học các phòng chức năng trong nhà trường, xây dựng khung cảnh sư phạm khang trang thu hút trẻ tích cực tham gia hoạt động.
        - Quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng với những yêu cầu đổi mới của xã hội và giáo dục.
        - Đẩy mạnh công tác truyền thông trong nhà trường để nhân dân, phụ huynh nắm bắt và thực hiện tốt công tác tuyển sinh: Nhà trường tổ chức dán thông báo tuyển sinh tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Thụy; phối hợp với UBND phường phát thanh trên loa truyền thanh phường; Đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang fanpage của trường và ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo của CBGVNV trong trường.
        - Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của cấp trên trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng tuyển sinh.
B. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH
I. Chỉ tiêu tuyển sinh:
 
Lứa tuổi Chỉ tiêu tuyển mới Số trẻ đang học Số trẻ sau TS Số lớp TB hs/lớp Số giáo viên TB GV/lớp Diện tích phòng học (m2) TB m2/trẻ
Mẫu giáo Lớn (5-6 tuổi) 05 75 85 02 42.5 04 2 80 1.9
Mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi) 05 80 110 03 36.5 06 2 80 2.2
Mẫu giáo Bé
( 3-4 tuổi)
15 105 75 02 37.5 05 2.5 80 2.1
Nhà trẻ
(18-36 tháng)
60 70 70 02 35 06 3 80 2.3
Tổng 85 330 340 15 33 33 2.3 80 2.1
 
II. Tuyến tuyển sinh:
- Là học sinh thuộc tổ dân phố số 34,35,36,38 phường Ngọc Thụy  (Theo Quyết định 886/QĐ-UBND và quyết định phân tuyến tuyển sinh)
III. Đối tượng:
1. Đối tượng:
- Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.
+ ĐT1: Học sinh có hộ khẩu và  nơi ở thuộc tuyến tuyển sinh
+ ĐT2: Học sinh có hộ khẩu thuộc tuyến tuyển sinh
+ ĐT3: Học sinh có sổ tạm trú, giấy tạm trú thuộc tuyến tuyển sinh (tuyển sinh trực tiếp, nếu còn chỉ tiêu).
2. Độ tuổi:
- Nhà trường tiếp nhận trẻ trong độ tuổi Mẫu giáo và Nhà trẻ trong khu vực tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên học sinh từ 5 tuổi trở xuống, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Thực hiện công khai số trẻ, độ tuổi của trẻ trường tiếp nhận được trong năm học.
+ Lứa tuổi nhà trẻ: Từ 18 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi - 60 H/s
+ Mẫu giáo Bé: trẻ sinh năm 2019 – 15 H/s
+ Mẫu giáo Nhỡ: trẻ sinh năm 2018 – 05 H/s
+ Mẫu giáo Lớn: trẻ sinh năm 2017 – 05 H/s
IV. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;
- Đối với học sinh 5 tuổi (2017) có giấy trúng tuyển được in ra khi đăng kí tuyển sinh trực tuyến.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ          
- Sổ hộ khẩu phô tô (có bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường
V. Phương thức tuyển sinh:
1. Phương thức: Trực tuyến và trực tiếp.
2. Thời gian hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện:
- Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh cho con tại hệ thống loa truyền thanh của Phường; được xem tại cổng thông tin điện tử của trường, tại bảng tin của trường, tại trụ sở tổ dân phố nơi cư trú: Từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.
- Hoàn thành việc cấp mã số (kèm mật khẩu được bảo mật) cho CMHS 5 tuổi trước ngày 27/5/2022.
VI. Thời gian tuyển sinh:
        1.Thời gian, địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường MN từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022. Quy trình tuyển sinh tực tuyến theo thông báo đính kèm.
        +  Công bố danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
Ngày 07/7/2022, nhà trường công bố danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến mầm non 5 tuổi năm học 2022 – 2023 tại bảng tin và trên cổng thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ http://mnbaccau@longbien.edu.vn.
Lưu ý: Trường hợp CMHS đến trường nhờ hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến thì có thể mang kèm hồ sơ để đối chiếu và nộp ngay.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp:
Tuyển sinh từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022
* Giờ làm việc: (ngày Chủ nhật nhà trường không tuyển sinh).
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 00’
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 17  giờ 00’ 
* Địa điểm, phương tiện tuyển sinh:
- Bố trí 02 máy tính cài đặt phần mềm trực tuyến tại phòng Hội đồng
- Bố trí bàn có nhân viên hướng dẫn công tác tuyển sinh tại phòng Hội đồng
+ Tuyển sinh lứa tuổi Nhà trẻ (Sinh năm 2020) tại phòng Hội đồng
+ Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Bé (Sinh năm 2019) tại phòng Hội đồng
+ Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Nhỡ (Sinh năm 2018) tại phòng Hội đồng
+ Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Lớn (Sinh năm 2017) tại phòng Hội đồng
- Nhà trường bố trí các khu vực tuyển sinh theo độ tuổi, hướng dẫn CMHS đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh COVID- 19.
- Tuyển sinh bổ sung:
+ Trong trường hợp số lượng học sinh trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu được giao, ngày 18/7/2022 nhà trường xây dựng phương án tuyển bổ sung, trình phòng GD&ĐT phê duyệt.
+ Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022, nhà  trường tiếp nhận và duyệt  hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung cho đến hết chỉ tiêu được giao.
- Ngày 28/7/2022, nhà trường niêm yết công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2022 - 2023 tại bảng tin và trên cổng thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ http://mnbaccau@longbien.edu.vn.
- Thi gian nhập học: Học sinh trúng tuyển nhập học tại trường từ ngày 01/8/2022- 06/8/2022.
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
1. Hội đồng tuyển sinh:
- Quản trị hệ thống mạng.
- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh.
- Hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến .
- Tiếp nhận và duyệt hồ sơ cho học sinh không tham gia đăng ký trực tuyến qua mạng.
- Tổng hợp danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến và danh sách học sinh trúng tuyển vào trường theo các độ tuổi.
- Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu  và danh sách đăng ký tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp,  danh sách học sinh trúng tuyển.
2.Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
2.1. Bà  Đỗ Thị Huyền - Hiệu trưởng –  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT/BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
- Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.
- Triển khai phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng giáo dục.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường  đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
- Tuyên truyền, hướng dẫn  toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.
- Xây dựng tờ trình đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT quận ra quyết định thành lập thành lập Hội đồng tuyển sinh; Xây dựng phương án phòng dịch.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2022 – 2023 đúng quy định.
- Ký và đóng dấu xác nhận vào mặt sau  Bản sao giấy khai sinh.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.
2.2. Bà Trần Thị Tuyết Phượng - Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.
- Phụ trách về CSVC. Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thông tin học sinh trên phần mềm.
- Đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Chịu trách nhiệm lập danh sách học sinh đã tuyển theo từng độ tuổi, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng tiến độ, đúng nhiệm vụ được phân công.
- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, đảm bảo các phương án an toàn PCDB
- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến.
2.3. Bà Lê Thị Hiền – Thành viên Hội đồng tuyển sinh.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng tiến độ, đúng nhiệm vụ được phân công.
- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến. Trực tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận vào giấy khai sinh và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trẻ MGN ( 2018),mẫu giáo Bé (2019).
2.4. Bà Cao Thị Điệp – Thư ký Hội đồng tuyển sinh.
- Trực tiếp phụ trách CNTT phục vụ tuyển sinh.
-  Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến.
- Trực tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận vào giấy khai sinh và hoàn thiện hồ sơ  tuyển sinh trẻ mẫu giáo Lớn (2017), Nhà trẻ ( 2020)
- Phối hợp các tổ tổng hợp các văn bản.
- Tổng hợp số học sinh tuyển hàng ngày, hoàn thành hồ sơ tuyển sinh.
2.5. Bà Nguyễn Thị Đảm – Thành viên Hội đồng tuyển sinh.
- Kiểm tra việc thực hiện quy định thu – chi trong quá trình tuyển sinh.
- Thực hiện nhiệm vụ được phân công.
II. Chế độ báo cáo:
- 6/5/2022: Gửi Dự thảo kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023 về Phòng GD&ĐT.
- Ngày 16/6/2022:  Công khai Kế hoạch tuyển sinh, niêm yết thông báo tuyển sinh tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa tổ dân phố 34, 35, 36, 38 phường Ngọc Thụy, tại bảng tin trường mầm non  Bắc Cầu,  thông tin qua hệ thống loa truyền thanh phường Bắc Cầu, trên cổng thông tin điện tử của nhà trường http:// mnbaccau@longbien.edu.vn.
- Từ 18/6/2022 đến 20/6/2022: Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn thành phố.
- Từ 04/7/2022  – 06/7/2022: CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non qua Internet tại trang thông tin điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/.
- Từ 13/7/2022 đến 18/7/2022: Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
- Ngày 19/7/2022: Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh, đề nghị tuyển sinh bổ sung học sinh (nếu còn chỉ tiêu) về PGD.
- Ngày 21 - 22/7/2022: Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung (nếu có) đến khi đủ chỉ tiêu.
- Ngày 23/7/2022: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm quản lý học sinh.
- Ngày 28/7/2022: Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2022 - 2023, nộp báo cáo danh sách học sinh trúng tuyển vào trường. Báo cáo công tác tuyển sinh về PGD.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Bắc Cầu kính trình Phòng GD xem xét, phê duyệt./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận long biên; (để phê duyệt)
- UBND phường; (để phối hợp)
- Các bộ phận nhà trường; (để thực hiện);
- Công khai: website nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Đỗ Thị Huyền
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

ĐC: Tổ 36 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tel: 0243 871 5396 - Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

 

105