Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'

Có 46 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo số 62/TB-MNBC ngày 23/11/2021 về viêc đánh giá CBGVNV tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-t112021_30112021.pdf
62/TB-MNBCThông tin ba công khai 24-11-2021
2 Thống báo số 54/TB-MNBC ngày 23/10/2021 của trường MN Bắc Cầu về việc đánh giá CBGVNV tháng 10/2021 54/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-11-2021
3 Thống báo số 54/TB-MNBC ngày 23/10/2021 của trường MN Bắc Cầu về việc đánh giá CBGVNV tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-cong-khai-danh-gia-gvnv-t102021-copy_08112021.docx
File thứ 2: mau-7_08112021(1).doc
54/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-11-2021
4 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-luong-t11_12112021.xls
File thứ 2: tb-ck-bang-luong-t11_12112021.docx
59/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-11-2021
5 KH thực hiện Ba công khai trong trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-ba-cong-khai-2021-2022_10112021.doc
File thứ 2: chinh-thuc-bieu-tien-do-ba-cong-khai-kt-t421_10112021.doc
71/QĐ-MNBC Thông tin ba công khai 12-10-2021
6 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-bang-luong-t10_12112021.docx
File thứ 2: bang-luong-t10_12112021.xlsx
54/TB-MNBCThông tin ba công khai 07-10-2021
7 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-tang-luong-t10_19112021.docx
File thứ 2: ds-nang-luong-pctnng-t10_19112021.xls
53/TB- MNBCThông tin ba công khai 04-10-2021
8 Thống báo số 48/TB-MNBC ngày 23/09/2021 của trường MN Bắc Cầu về việc đánh giá CBGVNV tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-bb-cong-khai-danh-gia-gvnv-t92021_08112021.docx
File thứ 2: mau-6_05112021.docx
File thứ 3: mau-05-bien-ban-dgxl-cbgvnv-thang-10_05112021.docx
48/TB-MNBCThông tin ba công khai 23-09-2021
9 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-bang-luong-t9_12112021.docx
File thứ 2: bang-luong-t9_12112021.xlsx
49/TB-MNBCThông tin ba công khai 09-09-2021
10 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khaidanh sách nâng lương thường xuyên tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-tang-luong-t9_19112021.docx
File thứ 2: ds-nang-luong-pctnng-t9_19112021.xls
50/TB-MNBCThông tin ba công khai 08-09-2021
11 Thông báo công khai phân công nhiệm vụ CBGVNV trường MN Bắc Cầu năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tbbb-ck-phan-cong-nhiem-vu-cbgvnv_10112021.docx
File thứ 2: phan-cong-nhiem-vu-cbgvnv-2021-2022_10112021.docx
 Thông tin ba công khai 01-09-2021
12 Thông báo số 46/TB-MNBC ngày 01/9/2021 về việc Về việc niêm yết công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non; Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non; Chất lượng giáo dục mầm non thực tế; Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2021 -2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ba-cong-khai-t9_08112021.doc
46/TB-MNBCThông tin ba công khai 01-09-2021
13 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 8/2021,
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-bang-luong-t8_12112021.docx
File thứ 2: bang-luong-t8_12112021.xlsx
43/TB-MNBCThông tin ba công khai 05-08-2021
14 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách nâng lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 8/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-tang-luong-t8_19112021.docx
File thứ 2: ds-nang-luong-pctnng-t8_19112021.xls
41/TB-MNBCThông tin ba công khai 02-08-2021
15 Về việc niêm yết công khai Lương ngân sách tháng 7/2021,
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-ck-bang-luong-t7_12112021.docx
File thứ 2: bang-luong-t7_12112021.xlsx
39/TB-MNBCThông tin ba công khai 06-07-2021
1234