Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'

Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

Mô tả: Quản Lý Chung Mọi Hoạt Động Của Nhà Trường

Hiệu Trưởng

Ngô Thị Hoài Phương
Ngô Thị Hoài Phương

Ngày sinh: 14/5/1985

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại Học

Điện thoại cơ quan: 02438715396

Điện thoại riêng: 0976390085

Phó Hiệu Trưởng

Vũ Thị Nga
Vũ Thị Nga

Ngày sinh: 4/9/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học Giáo dục mầm non

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng Phụ Trách Nuôi Dưỡng

Điện thoại cơ quan: 02438715396

Điện thoại riêng: 0973387195

Trần Thị Tuyết Phượng
Trần Thị Tuyết Phượng

Ngày sinh: 16/11/1983

Trình độ: Đại học Giáo dục mầm non

Điện thoại cơ quan: 02438715396

Điện thoại riêng: 0984927076

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

ĐC: Tổ 36 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tel: 0243 871 5396 - Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

 

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích