Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'

Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

Mô tả: Quản Lý Chung Mọi Hoạt Động Của Nhà Trường

Hiệu Trưởng

Đỗ Thị Huyền
Đỗ Thị Huyền

Ngày sinh: 12/10/1983

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 02438715396

Điện thoại riêng: 0974471983

Phó Hiệu Trưởng

Vũ Thị Nga
Vũ Thị Nga

Ngày sinh: 4/9/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học Giáo dục mầm non

Điện thoại cơ quan: 02438715396

Điện thoại riêng: 0973387195

Trần Thị Tuyết Phượng
Trần Thị Tuyết Phượng

Ngày sinh: 11/1/1983

Trình độ :Đại học Giáo dục mầm non

Điện thoại cơ quan: 02438715396

Điện thoại riêng: 0984927076