Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Thứ hai, 25/10/2021, 9:58
Lượt đọc: 35

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TUẦN 09 NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TUẦN 09 NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021)

TT Họ và tên Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Hiệu trưởng Đỗ Thị Huyền S - Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn - Nội dung: Trực ban chỉ đạo PCD Covid-19 - Nội dung: Làm việc tại phòng - Nội dung: Họp giao ban HT tại PGD lúc 14.30 - Nội dung: Làm việc tại phòng C 2 Hiệu phó Vũ Thị Nga S - Nội dung: Giám sát BC PCD Covid-19 - Nội dung: Làm việc tại phòng - Nội dung: Giám sát BC PCD Covid-19 - Nội dung: Trực ban chỉ đạo PCD Covid-19 - Nội dung: Làm việc tại phòng C 3 Hiệu phó Trần Thị Tuyết Phượng S - Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn - Nội dung: Duyệt bài giảng điện tử đăng cổng CNTT - Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn - Nội dung: Làm việc tại phòng - Nội dung: Duyệt bài giảng điện tử đăng cổng CNTT C HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Thị Huyền
Tác giả: Trường MN Bắc Cầu
Nguồn tin: Trường MN Bắc Cầu

Tin cùng chuyên mục

105