Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Cập nhật : 9:46 Thứ tư, 20/7/2022
Lượt đọc: 598

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Số/Ký hiệu: 17/BC-MNBC Ngày ban hành: 19/7/2022
Ngày hiệu lực: 19/7/2022Người ký: Hiệu trưởng Đỗ Thị Huyền
File đính kèm:
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

       
Số:       /BC-MNBC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Long Biên,  ngày       tháng      năm 2022
 

 

BÁO CÁO

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh trường mầm non Bắc Cầu

năm học  2022 – 2023.

                                
I. LỊCH THỰC HIỆN:
          - Nhà trường phối hợp với UBND, tổ dân phố các phường Ngọc Thụy thuộc địa bàn phân tuyến tuyển sinh, dán niêm yết và thông báo tuyển sinh tới các phường, tổ dân phố công tác tuyển trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi và công tác tuyển sinh từ ngày 25 tháng 6 năm 2022.
          - Thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 4/7/2020 - 6/7/2022.
          - Tuyển sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2022.
          - Ngày 19/7/2020  báo cáo nhanh công tác tuyển sinh với phòng Giáo dục- Đào tạo Quận, đề nghị Tuyển sinh bổ sung.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
           - Đã xây dựng Kế hoạch tuyển sinh số 14/KH-MNBC ngày 31/5/2022 đã được phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên phê duyệt.
          - Sau khi kế hoạch đã được duyệt nhà trường chính thức họp Ban tuyển sinh phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí.
          - Dán niêm yết thông báo tuyển sinh, thông báo lên loa phát thanh của phường để nhân dân được biết về chỉ tiêu và hướng dẫn tuyển sinh.
          - Tổ chức tuyển sinh đúng theo quy định;  Đối với học sinh lớp lớn tuyển 100%; Học sinh lớp mẫu giáo nhỡ và bé nhà trẻ tuyển hết các hồ sơ đúng tuyến;
          - Trong quá trình tuyển sinh luôn nghiêm túc công khai, ghi chép vào sổ tuyển sinh đầy đủ.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
  MGL MGN MGB NT TS
Chỉ tiêu được giao 5 5 15 60 85
Đã tuyển 5 1 6 6 18
Chỉ tiêu còn thiếu 0 4 9 54 67
         
Nhà trường đã tuyển số HS đúng tuyến là: 18/85 = 21,2%.
          Số chỉ tiêu còn thiếu: 67/85 = 78,8%.
IV. NHỮNG TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT:
          - Trường MN Bắc Cầu nằm ở vị trí ngoài đê, gần cuối trục đường, xa khu vực trung tâm, cơ sở vật chất đang dần xuống cấp, hạ tầng kém hơn so với các trường mầm non công lập trong khu vực nên có phụ huynh có sự so sánh trong việc lựa chọn trường cho con em đi học. Vì vậy số học sinh xin nhập học chỉ đạt tỷ lệ rất thấp so với chỉ tiêu tuyển sinh (21,2%).
- Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường sửa chữa nhỏ để cải thiện cơ sở vật chất ở mức tốt nhất có thể. Đồng thời phối hợp với UBND phường Ngọc Thụy, các tổ dân phố thuộc tuyến tuyển sinh của nhà trường vận động phụ huynh học sinh cho con em mình nhập học đúng tuyến tuyển sinh theo quy định.
V.  ĐỀ NGHỊ:
          Hiện tại trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh, xin được tiếp tục tuyển sinh đúng tuyến và trái tuyến (nếu có), để trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 – 2023.
 
  Nơi nhận                       
  - Phòng GD quận-để báo cáo;
  - UBND Phường-để báo cáo;
  - Lưu NT.                                                                                          
                                                                 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Đỗ Thị Huyền
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

ĐC: Tổ 36 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tel: 0243 871 5396 - Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

 

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích