Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Cập nhật : 14:11 Thứ ba, 24/5/2022
Lượt đọc: 19

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả cân đo đợt III, khám sức khỏe đợt II tháng 4/2022 cho học sinh năm học 2021-2022.

Số/Ký hiệu: 25/TB-MNBC
Ngày ban hành: 25/4/2022
Ngày có hiệu lực: 25/4/2022
Người ký: Hiệu trưởng Đỗ Thị Huyền
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU Số: 25 /TB - MNBC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ngọc Thụy, ngày 25 tháng 4 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả cân đo đợt III, khám sức khỏe đợt II tháng 4/2022 cho học sinh năm học 2021-2022. Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Thông tư số 13/TTLT-BYT ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc quy định công tác y tế trường học; Trường Mầm non Bắc Cầu thông báo về việc niêm yết công khai cân đo, đợt III, khám sức khỏe đợt II cho học sinh tháng 4/2022 năm học 2021-2022 như sau: Thành phần gồm có: TT Họ và Tên Chức Vụ Nhiệm vụ được giao 1 Đỗ Thị Huyền Hiệu Trưởng Trưởng ban 2 Cao Thị Điệp Văn Thư Thư ký 3 Vũ Thị Nga Phó hiệu trưởng Ủy viên 4 Nguyễn Thanh Hằng Y tế Ủy viên - Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: Y tế. - Địa điểm niêm yết: Bảng tin tại sân trường, góc tuyên truyền các lớp, phòng y tế của trường mầm non Bắc Cầu. - Thời gian niêm yết: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2022. - Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2022. - Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai. - Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: chậm nhất ngày 25/5/2022. Nơi nhận: - CBGVNV / để thực hiện; - PHHS / để biết; - Lưu: VT (02). HIỆU TRƯỞNG Đỗ Thị Huyền

Tin cùng chuyên mục

152