Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Cập nhật : 10:22 Thứ sáu, 24/12/2021
Lượt đọc: 28

Thông báo 70/TB-MNBC về việc công khai kết quả đánh giá CBGVNV tháng 12/2021

Số/Ký hiệu: 70/TB-MNBC
Ngày ban hành: 23/12/2021
Ngày có hiệu lực: 23/12/2021
Người ký: Hiệu trưởng Đỗ Thị Huyền
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thong-bao_29122021.docx
File thứ 2: mau-6_29122021.docx
File thứ 3: mau-7_29122021.doc
Nội dung:
    UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU
 
Số:     /TB-MNBC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Ngọc Thuỵ, ngày 23  tháng 12 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v niêm yết công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 12/2021
 
 
 
 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
          Trường mầm non Bắc Cầu thông báo về việc niêm yết công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 12/2021:
Thành phần gồm có:
 
1. Bà Đỗ Thị Huyền Chức vụ: Hiệu trưởng
2. Bà Vũ Thị Nga Chức vụ: Phó hiệu trưởng - CTCĐ
3. Bà Từ Thị Quỳnh Trang Chức vụ: Trưởng ban TTND
4. Bà Cao Thị Điệp Chức vụ: Nhân viên Văn thư
 
          - Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: Hiệu trưởng, văn thư.
          - Địa điểm niêm yết: Bảng tin
          - Thời gian niêm yết: Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 24/01/2022.
          - Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 24/01/2022.
          - Nơi nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp về bộ phận công khai hoặc qua hòm thư của nhà trường: mnbaccau@longbien.edu.vn; số điện thoại nhà trường 024.38715396
          - Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: chậm nhất ngày 24/01/2022.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đỗ Thị Huyền
 
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152