STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn30199
2 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn17284
3 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn16049
4 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn16021
5 Trường MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn15779
6 Mầm non Hoa Mộc Lanmnhoamoclanhttps://mnhoamoclan.longbien.edu.vn15109
7 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn14747
8 Trường mầm non Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn14563
9 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn14317
10 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn13989
11 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn13913
12 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn13604
13 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn13373
14 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn13231
15 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn12986
16 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn12953
17 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn12727
18 Trường Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn10866
19 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn10704
20 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn10557
21 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn9722
22 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn9423
23 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn8759
24 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn8406
25 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn7399
26 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn6575
27 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn6551
28 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn6495
29 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn6482
30 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn5745
31 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn4489
32 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn4076
33 MN Nguyệt Quế - Long Biênmnnguyetquehttps://mnnguyetque.longbien.edu.vn3648
34 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn3437
35 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn2975
36 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2407
37 Trường MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn2308
38 MN Ban Mai Xanhmnbanmaixanhhttps://mnbanmaixanh.longbien.edu.vn1763
39 MN Hoa Trạng Nguyênmnhoatrangnguyenhttps://mnhoatrangnguyen.longbien.edu.vn1694

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

ĐC: Tổ 36 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tel: 0243 871 5396 - Email: mnbaccau@longbien.edu.vn