Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn28557
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn14284
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn13856
4 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn13586
5 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn13290
6 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn13153
7 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn13000
8 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn12928
9 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12841
10 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn12733
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn12097
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn11831
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn10727
14 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn10041
15 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn9467
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7536
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn7423
18 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6775
19 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn6767
20 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn6364
21 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn6243
22 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn6179
23 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5973
24 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5834
25 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn5312
26 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn5188
27 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn5168
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn4223
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3596
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn3087
31 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2871
32 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2835
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2063
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn2038
35 MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn342

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

ĐC: Tổ 36 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tel: 0243 871 5396 - Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

 

105