Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Thứ hai, 18/10/2021, 10:59
Lượt đọc: 37

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TUẦN 08 NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 22/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TUẦN 08 NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 22/10/2021)

TT Họ và tên Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 
1
Hiệu trưởng
Đỗ Thị Huyền
S - Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
- Nội dung: Làm việc online tại nhà
 
- Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
- Nội dung: Làm việc online tại nhà
 
- Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
C
 
2
Hiệu phó
Vũ Thị Nga
S - Nội dung: Làm việc online tại nhà
 
- Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
- Nội dung: Làm việc online tại nhà
 
- Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
- Nội dung: Làm việc online tại nhà
 
C
 
3
Hiệu phó
Trần Thị Tuyết Phượng
S - Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
- Nội dung: Làm việc online tại nhà
 
- Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
- Nội dung: Làm việc online tại nhà
 
Nội dung: Trực thực hiện công tác quản lý, làm việc chuyên môn
 
 
C
 
  HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
  Đỗ Thị Huyền
Tác giả: Trường MN Bắc Cầu
Nguồn tin: Trường MN Bắc Cầu

Tin cùng chuyên mục

98